Ulgi i dotacje

Doradztwo strefowe

Image

Polska Strefa Inwestycji

Dzięki Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku dochodowego (CIT/PIT) dla inwestycji w dowolnej lokalizacji w Polsce w wysokości nawet do 70% wartości realizowanej inwestycji.

W przeszłości analogiczny mechanizm był dostępny wyłącznie na wskazanych częściach terytorium Polski – Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE).

 • Wspieramy naszych klientów przy wszelkiego rodzaju inwestycjach – produkcyjnych, usługowych i badawczo-rozwojowych,
 • Pracujemy zarówno z sektorem MŚP jak i dużymi międzynarodowymi podmiotami,
 • Wiemy, jak łączyć zwolnienie podatkowe w ramach PSI z innymi instrumentami podatkowymi i dotacyjnymi (np. ulga B+R, grant rządowy, dotacje z Funduszy UE),
 • Pomagamy przy bieżącym rozliczaniu dochodów strefowych.

Oferujemy:

 • Weryfikację możliwości uzyskania ulgi podatkowej,
 • Analizę kosztów i korzyści przystąpienia do PSI,
 • Kompleksowe wsparcie w procesie ubiegania się o wsparcie w ramach PSI,
 • Przygotowanie wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe,
 • Audyt działalności w ramach PSI/SSE,
 • Identyfikację puli kosztów kwalifikowanych inwestycji,
 • Szkolenia z rozliczania zwolnienia z podatku dochodowego,
 • Rozliczanie pomocy publicznej (dyskontowanie pomocy publicznej i kosztów, alokowanie działalności do działalności zwolnionej /opodatkowanej, raportowanie do SSE itp.).

Nasi eksperci: