Podatki

Doradztwo bieżące

Image

W ramach bieżącego doradztwa podatkowego przygotowujemy komentarze i analizy dotyczące obecnej i planowanej działalności Klientów, zawieranych umów, regulaminów itp.

Dbamy o to, aby nasze rekomendacje miały charakter praktyczny i uwzględniały biznesowe oczekiwania naszych Klientów. W ramach naszego doradztwa wykorzystujemy nasze doświadczenie zdobyte w ramach współpracy z podmiotami z różnych branż, tak by nasze usługi uwzględniały specyfikę danej działalności.

Proponujemy elastyczny model współpracy, w tym w szczególności umowy o stałe doradztwo.

Przykładowe obszary naszego wsparcia obejmują:

  • Podatki dochodowe,
  • VAT,
  • PCC,
  • Podatek akcyzowy.

Nasi eksperci: