Łukasz Jamróz

Partner | doradca podatkowy

Łukasz współpracuje zarówno z koncernami międzynarodowymi, jak i przedsiębiorstwami krajowymi w ramach doradztwa bieżącego oraz transakcyjnego (przeglądy due diligence) ze szczególnym uwzględnieniem podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R, IP Box). Doradza także podmiotom sektora publicznego (m.in. w zakresie odliczania podatku przez jednostki samorządu terytorialnego oraz kwalifikowalności VAT w projektach unijnych) oraz organizacjom non-profit takim jak fundacje i stowarzyszenia (m.in. w zakresie odliczania VAT z wykorzystaniem tzw. pre-współczynnika). Reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi (w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Karierę rozpoczynał w 2004 r., przez ponad 10 lat pracując w międzynarodowych firmach doradczych, w tym tzw. Wielkiej Czwórki. Od 2014 r. partner w TaxLab (wcześniej Jamróz i Pogorzelski Kancelaria Doradztwa Podatkowego).

Doradca Podatkowy, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej (Szkoła Główna Handlowa), studiował także na Uniwersytecie Uppsala w Szwecji. Jest autorem wielu artykułów w czasopismach specjalistycznych („Prawo i Podatki”, „Monitor Podatkowy”, „Jurysdykcja Podatkowa”) oraz prasie codziennej („Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolita”). Komentuje także bieżące wydarzenia podatkowe dla specjalistycznych programów telewizyjnych (TVN24 Biznes).

Napisz do mnie

Ostatnie wpisy