Ulgi i dotacje

Pomoc publiczna

Image

Wspieramy przedsiębiorców we wszelkich obszarach związanych z pomocą publiczną. Mamy bogate doświadczenie w obszarze pozyskiwania finansowania publicznego, dzięki czemu dobrze rozumiemy i sprawnie poruszamy się w wyzwaniach związanych z różnymi źródłami finansowania.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • Model aplikowania o pomoc publiczną - opracujemy optymalny model pozyskania pomocy publicznej uwzględniający wszystkie dostępne źródła,
  • Kumulacja pomocy publicznej – doradzimy na jakich zasadach może być kumulowana pomoc z różnych instrumentów wsparcia; jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać z różnych form i źródeł pomocy,
  • Status MŚP – sprawdzimy jaki status ma Państwa podmiot i jak jego zmiana wpływa na otrzymaną i planowaną do uzyskania pomoc publiczną,
  • Audyty udzielonej pomocy publicznej – prowadzimy kompleksowe i ograniczone audyty pozyskanej pomocy w obszarze np. obowiązku zatrudnienia, poniesionych wydatków, prawidłowości wykorzystanej pomocy publicznej, kumulowania środków pomocowych lub dyskontowania pomocy.

Nasi eksperci: