Aleksandra Pabiańska

Counsel

Aleksandra posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw - z sektora MŚP oraz dużych - w formie dotacji i zwolnień podatkowych. Zajmuje się pozyskiwaniem oraz rozliczaniem wsparcia Funduszy UE, grantów rządowych oraz zwolnień podatkowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji/Specjalnych Stref Ekonomicznych, a także ulgi na B+R m.in. dla klientów z sektora produkcyjnego, IT oraz badawczo – rozwojowego.

Swoje doświadczenie w doradztwie zdobywa od 2007 r. Aleksandra pracowała w międzynarodowych kancelariach oraz firmach doradczych z tzw. wielkiej czwórki, gdzie kierowała kilkunastoosobowym zespołem zajmującym się dotacjami i zachętami inwestycyjnymi. Od listopada 2020 r. związana z TaxLab na stanowisku Counsela.

Aleksandra jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, skończyła aplikację radcowską. Jest autorem szeregu publikacji o tematyce pomocy publicznej oraz z zakresu pozyskiwania finansowania z zewnętrznych źródeł w formie dotacji oraz ulg podatkowych.

Napisz do mnie

Ostatnie wpisy