Podatki

Ceny transferowe

Image

Kompleksowo pomagamy naszym klientom w realizacji wszelkich obowiązków wynikających z przepisów dotyczących cen transferowych.

Zakres naszego wsparcia obejmuje w szczególności:

  • weryfikację obowiązków i sporządzania lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych,
  • przygotowywanie i weryfikację analiz porównawczych/analiz zgodności,
  • wdrażanie polityk cen transferowych i ocenę ich zgodności z przepisami krajowymi oraz Wytycznymi OECD,
  • pomoc w raportowaniu w obszarze cen transferowych (formularze TPR-C, TPR-P, raportowanie CbC),
  • wsparcie w zakresie planowania nowych transakcji powiązanych/zmianę dotychczasowych warunków realizacji transakcji,
  • przeglądy podatkowe/due dilligence obejmujące także obszar cen transferowych,
  • weryfikację czy dana reorganizacja stanowi restrukturyzację biznesową na gruncie przepisów o cenach transferowych.

Nasi eksperci: