Podatki

Transakcje

Image

Oferujemy kompleksową asystę podatkową przy wszelkiego rodzaju transakcjach, w szczególności przy sprzedaży lub zakupie biznesu i transakcjach na rynku nieruchomości.

Partnerzy TaxLab posiadają bogate doświadczenie w obszarze transakcji, w tym fuzji i przejęć. Doradzaliśmy zarówno przy wewnętrznych reorganizacjach w dużych grupach kapitałowych, zmianach struktur właścicielskich jak i transakcjach sprzedaży i zakupu nieruchomości lub działającego biznesu.

Pomagamy w:

  • przygotowaniu i negocjowaniu odpowiednich zapisów umownych,
  • przeprowadzamy podatkowe badania due diligence,
  • przygotowujemy optymalne i bezpieczne podatkowo struktury transakcji,
  • występujemy z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych, w celu zabezpieczenia Państwa pozycji podatkowej

Nasi eksperci: