Podatki

Planowanie podatkowe

Image

Wspieramy Klientów w wyborze i wdrożeniu optymalnej podatkowo oraz bezpiecznej formy prowadzenia działalności. Na planowanie podatkowe patrzymy szeroko i wierzymy, że zaczyna się ono przy konstruowaniu zapisów umów zawieranych na co dzień przez przedsiębiorców, a kończy na wyborze struktury własnościowej dla przeprowadzenia inwestycji.

Planując podatkowo Państwa działalność zajmujemy się m.in.:

  • strukturyzowaniem transakcji – zarówno zbycia czy zakupu biznesu jak i poszczególnych aktywów, np. nieruchomości,
  • reorganizacją struktury własnościowej grup kapitałowych,
  • przepływami finansowymi wewnątrz grup kapitałowych,
  • dystrybucją zysków do właścicieli biznesu,
  • łańcuchem dostaw towarów,
  • tworzeniem grupowych rozliczeń podatkowych (PGK, grupa VAT),
  • szeroko rozumianą sukcesją biznesu.

Nasi eksperci: