Dotacje

SMART, czy nie SMART? Oto jest pytanie!

Autorzy tekstu: Agnieszka Drozd

Ostatnie nabory ścieżki SMART, flagowego konkursu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), cieszyły się ogromną popularnością.

W ramach rundy 1, tylko w PARP, na 1192 złożone wnioski dotację otrzymały 198 przedsiębiorstwa, czyli 16,6 % Wnioskodawców. W ramach 2 rundy konkursowej do PARP przedsiębiorcy złożyli 2722 wnioski na łączną kwotę 23,6 mld zł przy budżecie 890 mln zł, a do NCBR 356 wnioski na kwotę 5,1 mld zł, przy dostępnym budżecie 667 mln PLN.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców pod koniec grudnia 2023 r. ogłoszono harmonogram naborów na kolejny rok, co pozwoli na odpowiednie przygotowanie wniosków:

Oczywiście, powyższe statystyki naborów, dotychczasowa organizacja konkursów, w tym nieprzewidywalne terminy naboru i oceny wniosków, powodują, że coraz więcej przedsiębiorstw rozgląda się za alternatywą, którą mogą stanowić Programy Regionalne.

Poszczególne województwa organizują oddzielne konkursy na działania związane z prowadzeniem prac B+R i ich wdrożeniem oraz cyfryzację i internacjonalizację. Alokacja w konkursach regionalnych jest mniejsza, ale również mniejsza jest konkurencja. Wnioski o dofinansowanie mogą składać przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie danego województwa.

Poza Ścieżką SMART w najbliższym czasie przedsiębiorcy mogą liczyć na konkursy dotyczące:

Prac B+R, w ramach:

  • Regionalnych Funduszy Europejskich,
  • Programu Rządowego Nutritech II. (Ogłoszenie naboru wniosków przewidziane jest na I kw. 2024 r. z alokacją 64 mln PLN)

Wdrożenia wyników B+R, w ramach:

  • Regionalnych Funduszy Europejskich

Cyfryzacji MŚP, w ramach:

  • Regionalnych Funduszy Europejskich,
  • Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej skierowanych do Wnioskodawców z woj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego (powiat radomski, ciechanowski, płocki, ostrołęcki, siedlecki, żyrardowski). Wnioski będzie można składać w okresie 08-09.2024 r.
  • Grantu na cyfryzację w wysokości do 200 000 euro. Szczegóły naboru zostaną wkrótce doprecyzowane.

Internacjonalizacji MŚP, w ramach:

  • Regionalnych Funduszy Europejskich,
  • FENG, Działanie 2.24 Polskie Mosty Technologiczne. Wnioski będzie można składać do 31.12.2024 r., na konkurs przeznaczono 146 mln PLN.
  • FENG, Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP podczas EXPO 2025 w Japonii. Wnioski będzie można składać w okresie 28.05 – 19.06.2024 r., na konkurs przeznaczono 100 mln PLN.
  • ENG, Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP w okresie 15.10 – 28.11.2024 r., na konkurs przeznaczono 155 mln PLN.

Fundusze Europejskie dla Regionów

Poziom dofinansowania projektów w poszczególnych województwach jest zróżnicowany ze względu na region oraz wielkość przedsiębiorstwa. Wynosi od 20% do 80%, tak jak w przypadku konkursów ogólnopolskich. Oferta konkursów na przyznanie dotacji jest bardzo szeroka:

Harmonogramy naboru wniosków dla woj. warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego będą aktualizowane z uwzględnieniem działań w 2024 r. Przedsiębiorstwa z woj. podkarpackiego dodatkowo mogą otrzymać środki z FEWP, działanie 01.03 Wsparcie MŚ. Wnioski będzie można składać w okresie 01-30.09.2024 r. Na konkurs przeznaczonych będzie 51,17 mln PLN. Projekty powinny dotyczyć wzmacniania trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenia miejsc pracy MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty realizowane na przygranicznym obszarze funkcjonalnym na zewnętrznej granicy UE.

Zapraszamy do śledzenia zmian w harmonogramach konkursów, które będziemy dla was aktualizować. Już dziś, umów się na konsultację, a my pomożemy Ci przeanalizować planowaną inwestycję pod kątem wymogów konkursowych!

Nasze usługi

Porozmawiajmy o
ulgach i dotacjach.

Kontakt