Doradztwo bieżące

Od 1 lipca 2024 r. wchodzi w życie obowiązek fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)

Autorzy tekstu: Łukasz Jamróz

Stosownie do ustawy z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „Ustawa nowelizująca”), czynni podatnicy VAT będą musieli od 1 lipca 2024 r. obligatoryjnie korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Ten sam obowiązek od 1 stycznia 2025 r. będzie dotyczył podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ogólnopolski system, za pośrednictwem którego podatnicy będą musieli wystawiać, wysyłać, przechowywać i otrzymywać faktur ustrukturyzowanych. Mechanizm fakturowania w tym systemie polega na wprowadzeniu faktury do KSeF, która następnie otrzymuje swój unikatowy numer identyfikacyjny. Fakturę, która dostała swój numer identyfikacyjny uważa się za doręczoną.

Zgodnie z art. 145l Ustawy nowelizującej, w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. pozostawia się możliwość wystawiania faktur w postaci papierowej lub faktur elektronicznych podatnikom, którzy są zobligowani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jeżeli:

 • dokonują oni sprzedaży zwolnionej od podatku lub wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku;
 • dokonują czynności dokumentowanych fakturami uproszczonymi;
 • dokonują czynności dokumentowanych fakturami wystawionymi przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Obowiązek korzystania z KSeF dotyczy jedyne faktur wystawianych pomiędzy przedsiębiorcami. W systemie tym nie będzie możliwości wystawienia faktur dla klientów niebędących przedsiębiorcami (tj. faktur konsumenckich; B2C).

Zgodnie z treścią dodanego do Ustawy o podatku od towarów i usług art. 106ga ust. 2, obowiązek wystawiana faktur w systemu KSeF nie będzie dotyczył, m.in.:

 • podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju;
 • podatników korzystających z procedur szczególnych;
 • biletów spełniające funkcję faktury;
 • faktur wystawiane w procedurze OSS i IOSS

Na podatników, którzy nie zastosują się do obowiązku fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur nałożone zostaną kary finansowe, jednak mają one obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2025 r.

Fakturowanie w systemie KSeF może przynieść dla podatników wiele korzyści, m.in.:

 • Krajowy System e-Faktur umożliwia łatwiejsze i szybsze korygowanie faktur;
 • Dokumenty wprowadzone do KSeF mają być przechowywane przez 10 lat, co przyczyni się do zniknięcia problemu „zaginionych faktur”;
 • Zmniejszy się podstawowy termin zwrotu podatku VAT z 60 do 40 dni;
 • Podatnicy nie będą mieli obowiązku sporządzania struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA) na żądanie organów podatkowych;
 • Skróci się czas oczekiwania na płatność, w związku z natychmiastowym doręczeniem faktury nabywcy przez KSeF.

Nasze usługi

Porozmawiajmy o
ulgach i dotacjach.

Kontakt