Ulgi podatkowe

Objaśnienia podatkowe w zakresie ulgi na ekspansję

Autorzy tekstu: Łukasz Jamróz

10 października 2023 r. zakończyły się konsultacje dot. przedstawionego przez Ministerstwo Finansów (dalej jako: MF) projektu objaśnień do ulgi na ekspansję.

Objaśnienia te poruszają kwestie dotyczące stosowania przepisów art. 18eb Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: Ustawa o CIT) oraz art. 26gb Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: Ustawa o PIT), a na celu mają wyjaśnienie wątpliwości związanych z interpretacją poszczególnych zagadnień i w konsekwencji prawidłowością rozliczenia omawianej preferencji podatkowej.

MF podkreśla fakt, że w założeniach ustawodawcy ulga ma być wsparciem głównie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a zastosowanie powinna znajdywać tylko do takich wydatków podatnika, które wskazują na ekspansywny charakter jego działalności. Oznacza to, że odliczeniu w ramach ulgi na ekspansję podlegają tylko te wydatki, które miały na celu zwiększenie sprzedaży konkretnych produktów promowanych przez podatnika, pod warunkiem jednak, że wartość sprzedaży promowanych produktów faktycznie wzrosła. Resort finansów potwierdza także wynikający z powyższego brak możliwości skorzystania z ulgi na ekspansję przez nowo utworzonych podatników podatków dochodowych od osób prawnych oraz fizycznych.

Dodatkowe potwierdzenie w objaśnieniach znalazły przesłanki zawarte w art. 18eb Ustawy o CIT oraz w art. 26gb Ustawy o PIT wg. których możliwość skorzystania z ulgi na ekspansję powstaje, jeżeli podatnik w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych licząc od roku podatkowego poniesienia kosztów możliwych do odliczenia w ramach ulgi:

  • zwiększy przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów,
  • osiągnie przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych,
  • osiągnie przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

  • Poruszona została również kwestia definicji produktu dającego prawo do ulgi. W rozumieniu przepisów o uldze na ekspansję, produktem wytworzonym przez podatnika będą przedmioty materialne (rzeczy) powstałe na skutek zaangażowania posiadanych przez podatnika środków produkcji, których proces formowania uległ finalizacji, w efekcie czego produkty te zasiliły ofertę, mogą być przeznaczone do sprzedaży. W efekcie oznacza to, że ulga nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy zajmują się odsprzedażą pod własną marką uprzednio zakupionych artykułów handlowych.

Nasze usługi

Porozmawiajmy o
ulgach i dotacjach.

Kontakt