Doradztwo bieżące

Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Zwolnienie z podatku przy zakupie pierwszej nieruchomości.

Autorzy tekstu: Łukasz Jamróz

W dniu 31 sierpnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Co do zasady, sprzedaż nieruchomości w obrocie nieprofesjonalnym (tj. niepodlegającym VAT) opodatkowana jest 2% stawką PCC od wartości nieruchomości. Z dniem 31 sierpnia 2023 r. wprowadzono art. 9 pkt 17 do ustawy o PCC, który przewiduje zwolnienie z podatku przy zakupie pierwszej nieruchomości przez osobę fizyczną (lub osoby fizyczne) z rynku wtórnego.

Warunki zwolnienia:

  • Przedmiotem umowy ma być zakup:
  • prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;
  • prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
  • Kupującym może być wyłącznie osoba fizyczna lub osoby fizyczne;
  • Kupujący w dniu zakupu i przed tym dniem nie posiadał żadnego z ww. praw ani udziałów w tych prawach. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kupujący w dniu zawarcia umowy sprzedaży posiada lub posiadał udziały w tych prawach, jednak nie przekraczają lub nie przekraczały one 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

W praktyce zatem zwolnienie dotyczy nabycia pierwszej nieruchomości.

Przepisy stosuje się do transakcji, które doszły do skutku po 31 sierpnia 2023 r.

Wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie. Powinny zmniejszyć one koszty transakcji na rynku wtórnym.

Nasze usługi

Porozmawiajmy o
ulgach i dotacjach.

Kontakt