Łukasz Postrzech

Counsel | doradca podatkowy

Łukasz zajmuje się współpracą z podmiotami gospodarczymi – obszar jego specjalizacji obejmuje zarówno podatek VAT jak i podatki dochodowe. Łukasz uczestniczył w licznych projektach mających za przedmiot aspekt podatkowy w transakcjach M&A (m.in. ustrukturyzowanie zbycia przedsiębiorstwa), czynnościach restrukturyzacyjnych (m.in. reorganizacji struktury prawno - organizacyjnej), przeprowadzał przeglądy podatkowe oraz badania due diligence.

Licencjonowany doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach doradczych, w tym tzw. Wielkiej Czwórki.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prelegent konferencji i szkoleń. Współautor książki „Rozliczanie podatku VAT związanego z pojazdami samochodowymi”. Autor publikacji w prasie specjalistycznej.

Napisz do mnie

Ostatnie wpisy