Agnieszka Drozd

Associate

Od ponad 12 lat aktywność zawodowa Agnieszki związana jest z pozyskiwaniem wsparcia publicznego oraz jego prawidłowego wykorzystania. Specjalizuje się w doradztwie związanym z rozwojem przedsiębiorstw z udziałem środków publicznych i ulg podatkowych.

Posiada doświadczenie w zakresie projektów infrastrukturalnych, prowadzących do optymalizacji procesów z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, opracowania i wdrożenia prac B+R oraz wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw. ​ Współpracowała z NGO, JST, organizacjami zrzeszającymi pracodawców, startupami, MŚP oraz dużymi przedsiębiorstwami z sektora produkcyjnego, usługowego, IT, biotechnologicznego oraz medycznego.​

Od października 2022 r. związana z TaxLab.​

Agnieszka jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej na kierunku socjologia o specjalizacji innowacyjna gospodarka oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku marketing internetowy. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2. Jest autorem publikacji z zakresu pozyskiwania pomocy publicznej ze środków krajowych oraz pochodzących z Komisji Europejskiej.

Napisz do mnie

Ostatnie wpisy