Podatkowa ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R)

Pomożemy Ci uzyskać realne oszczędności finansowe w Twojej organizacji.

Na czym polega ulga B+R?

Ulga B+R polega na dodatkowym odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, tzw. „kosztów kwalifikowanych”. Wdrożenie Ulgi B+R przekłada się zatem na obniżenie podstawy opodatkowania, co skutkuje niższym podatkiem do zapłaty i generuje realne korzyści finansowe. Wszyscy przedsiębiorcy mogą korzystać z dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania w wysokości od 100% do nawet 200% kosztów kwalifikowanych.

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe. Przykładowe projekty, które stanowią prace B+R na potrzeby ulgi B+R:

  • stworzenie nowego produktu lub usługi
  • ulepszenie istniejącego produktu lub usługi
  • zmiana procesu produkcji lub świadczenia usług

Wymagana jest innowacja na skalę przedsiębiorstwa, a nie kraju czy świata. Oznacza to, że jeżeli opracowujesz rozwiązanie, którego wcześniej nie stosowałeś, ulga B+R jest dla Ciebie. Nie ma znaczenia, że Twoja konkurencja ma podobny produkt lub usługę.

Kwalifikacja projektów na potrzeby ulgi B+R nie jest również uzależniona od zakończenia projektu z sukcesem oraz poziomu innowacyjności prac. Ważny jest wyłącznie charakter prowadzonych prac, a ulga B+R jest możliwa do wdrożenia także w przypadku trwających projektów.

Koszty kwalifikowane

W ramach ulgi B+R możliwe jest rozliczenie kosztów ponoszonych na działalność B+R, które obejmują:

  • wynagrodzenia i składki ZUS pracowników (umowy o pracę, zlecenie i dzieło),
  • nabycie materiałów i surowców,
  • opłaty za korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz nabycie wyników badań od jednostek naukowych,
  • koszty patentów, praw ochronnych lub praw rejestracji wzorów przemysłowych,
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • nabycie sprzętu specjalistycznego np. urządzeń pomiarowych, o ile nie są środkiem trwałym.

Jak odlicza się ulgę?

Z ulgi B+R mogą skorzystać podatnicy CIT i PIT. Odliczeń dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku straty lub niskich dochodów, z ulgi można skorzystać przez kolejne 6 lat.

Przy braku możliwości dokonania pełnego odliczenia, podatnik może także skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników, która oznacza możliwość pomniejszenia zaliczek na podatek dochodowy pracowników.

Zwrot podatku

Z ulgi B+R można skorzystać „wstecznie”. Jeżeli w przeszłości prowadziłeś prace B+R i nie korzystałeś z ulgi, możesz wystąpić o zwrot podatku nawet za ostatnie 5 lat.

W skorzystaniu z ulgi B+R pomogą Ci nasi eksperci:

W taxlab z powodzeniem zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów kompleksowego wdrożenia ulgi B+R. W realizację każdego projektu zaangażowani są doświadczeni doradcy podatkowi, a nasz zespół ma bogate doświadczenie we wdrażaniu ulgi B+R w różnych branżach.

Wypełnij formularz

Skontaktuj się z nami, a nieodpłatnie przeanalizujemy możliwość wdrożenia ulgi B+R w Twojej organizacji.