Transakcje

Oferujemy kompleksową asystę podatkową przy wszelkiego rodzaju transakcjach, począwszy od negocjowania i zawierania umów handlowych, przez reorganizację struktury własnościowej, aż po sprzedaż lub zakup biznesu i transakcje na rynku nieruchomości. 

Pomagamy m.in. w przygotowaniu i negocjowaniu odpowiednich zapisów umownych, przeprowadzamy podatkowe badania due diligence oraz przygotowujemy optymalne i bezpieczne podatkowo struktury reorganizacji lub transakcji. Występujemy z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych, w celu zabezpieczenia Państwa pozycji podatkowej. 

Wspólnicy TaxLab posiadają bogate doświadczenie w obszarze transakcji, w tym fuzji i przejęć. Doradzaliśmy zarówno przy wewnętrznych reorganizacjach w dużych grupach kapitałowych, zmianach struktur właścicielskich jak i transakcjach sprzedaży i zakupu nieruchomości lub działającego biznesu. Łącznie asystowaliśmy przy kilkudziesięciu tego typu operacjach.  

Naszym nadrzędnym celem jest doprowadzenie do założonego przez Państwa celu biznesowego. Upraszczamy skomplikowane problemy podatkowe, tak żebyście mogli Państwo skupić się na swojej działalności.