Sektor publiczny

Posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. W tym zakresie nasza znajomość przepisów i praktyki podatkowej poparta jest świadomością uwarunkowań prawnych dotyczących ich działalności.

Nasi specjaliści uczestniczyli m.in. w wielu projektach dotyczących zwrotu podatku VAT (zarówno inwestycyjnego jak i od wydatków ogólnych) oraz tzw. centralizacji VAT, doradzając m.in. w zakresie – przykładowe referencje.

Chętnie pomożemy Państwu w zakresie:

  • klasyfikacji dla potrzeb VAT czynności sprzedażowych JST w tym weryfikacji obowiązku stosowania kas fiskalnych
  • określenia właściwych stawek VAT przy przetargach organizowanych przez JST (przykładowo kompleksowe prace związane z budownictwem socjalnym) oraz przy transakcjach dotyczących nieruchomości (w tym użytkowania wieczystego)
  • analizy sytuacji, w których JST jest potencjalnie zobowiązana do stosowania odwrotnego obciążenia na roboty budowlane (przykładowo instalacja kolektorów słonecznych)
  • oceny kwalifikowalności VAT w projektach dofinansowywanych ze środków krajowych i unijnych
  • określenia możliwości odliczenia VAT od poszczególnych wydatków (w tym kalkulacja tzw. pre-współczynnika)
  • przygotowania wniosków o wiążącą interpretację przepisów prawa podatkowego i reprezentowania JST przed sądami administracyjnymi

Nasze doświadczenie we współpracy z podmiotami sektora publicznego obejmuje także współpracę ze spółkami komunalnymi oraz jednostkami kultury.