Postępowania podatkowe

Świadczymy usługi związane z obsługą postępowań podatkowych: 

  • prowadzenie postępowań zmierzających do stwierdzenia nadpłaty / uzyskania zwrotu VAT
  • reprezentacja i wsparcie podatników w ramach postępowań podatkowych i celno-skarbowych; wyjaśnienia, dowody, pisma, zastrzeżenia
  • reprezentacja podatników w postępowaniach odwoławczych (odwołania, zażalenia do organów wyższej instancji)
  • reprezentacja podatników przed sądami administracyjnymi obu instancji (WSA i NSA), sporządzanie skarg i skarg kasacyjnych