Inwestycje

Wspieramy naszych klientów przy wszelkiego rodzaju inwestycjach, zarówno w nowe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne ale również przy inwestycjach kapitałowych (nowe przedsięwzięcia biznesowe, start-upy itp.). Posiadamy bogate doświadczenie zarówno w obszarze budowania struktury własnościowej dla inwestycji jak również odpowiedniego ułożenia jej finansowania. 

Oferujemy także pomoc w uzyskiwaniu zwolnienia z podatków dochodowych dla nowych inwestycji. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji pozwala na:

  • uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego dla inwestycji w dowolnej lokalizacji w Polsce i 
  • wykorzystywanie korzyści podatkowej nawet przez 15 lat

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wypełnienie określonych warunków ilościowych i jakościowych, uzależnionych od wielkości przedsiębiorstwa, lokalizacji oraz typu inwestycji.