Innowacje

Pomagamy kompleksowo w wykorzystaniu przez podatników dostępnych dotacji i zachęt podatkowych związanych z działalnością innowacyjną, w szczególności ulgi na działalność badawczo-rozwojową, IP Box, 50% kosztów uzyskania przychodów oraz dotacji z funduszy UE i programów rządowych.

Służymy pomocą dużym spółkom technologicznym z rozbudowanymi działami B+R i działalnością innowacyjną prowadzoną na szeroką skalę, jak również start-upom, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z innowacjami.


Ulga B+R

Wspólnicy TaxLab posiadają bogate doświadczenie we wdrażaniu ulgi podatkowej na działalność badawczo rozwojową – pomagali z powodzeniem skorzystać z ulgi B+R u podatników z różnych branż, (m. in. IT, ochrona zdrowia, motoryzacja, farmaceutyka) oraz różnych wielkości (duzi oraz średni przedsiębiorcy, a także start-upy).

Pomagamy przy:

 • identyfikacji obszarów Państwa działalności kwalifikujących się na działalność B+R, możliwą do objęcia ulgą podatkową;
 • identyfikacji kosztów kwalifikowanych oraz obliczeniu i raportowaniu ulgi;
 • zabezpieczeniu Państwa pozycji podatkowej poprzez uzyskanie stosownych interpretacji podatkowych;
 • wprowadzeniu zmian organizacyjnych / dokumentacyjnych, które pozwolą na efektywne i bezpieczne skorzystanie z ulgi B+R.

ulotkaBRwww


 IP BOX

Doradzamy również w związku z tzw. IP Box, czyli możliwością skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatkowej dla określonych kategorii przychodów uzyskiwanych z praw własności przemysłowej. Stosowne przepisy obowiązują w Polsce od początku 2019 r.

ulotkaIPwww


 50% koszty uzyskania przychodu

Wdrażamy rozwiązania pozwalające na bezpieczne skorzystanie przez podatników z 50% kosztów uzyskania przychodów. W szczególności:

 • analizujemy Państwa działalność oraz czynności wykonywane przez poszczególnych pracowników pod kątem możliwości zastosowania podwyższonych kosztów;
 • przygotowujemy wszelką dokumentację wymaganą do zastosowania 50% kosztów (np. ewidencje utworów, protokoły przekazań, regulaminy wynagradzania);
 • występujemy z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych w celu zabezpieczenia Państwa pozycji podatkowej.

 


Dotacje bezzwrotne

Dotacje z Funduszy UE

Naszych klientów wspieramy w pozyskiwaniu wsparcia z Funduszy UE na inwestycje B+R, produkcyjne, innowacyjne i środowiskowe. W ramach procesu ubiegania się o dotacje zajmujemy się w szczególności:

 • oceną kwalifikowalności projektu w ramach dostępnych źródeł wsparcia,
 • przygotowaniem zmian w planowanym projekcie, aby zwiększyć szanse na uzyskanie finansowania,
 • przygotowaniem wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami,
 • weryfikacją dokumentów formalnych,
 • przygotowaniem odpowiedzi do wybranej instytucji na pytania pojawiające się w trakcie oceny merytorycznej,
 • przygotowaniem dokumentów do umowy o dofinansowanie,
 • rozliczaniem uzyskanego wsparcia (wnioski o płatność, wnioski sprawozdawcze, wnioski o aneks etc.).

 

Dotacje z programu rządowego

Wspieramy w pozyskaniu dofinansowania w ramach programu rządowego pn. „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030”. W ramach procesu ubiegania się o wsparcie zajmujemy się w szczególności:

 • oceną kwalifikowalności projektu w ramach Programu,
 • opracowaniem propozycji zmian w planowanej inwestycji, aby zwiększyć szanse na uzyskanie wsparcia w ramach Programu,
 • przygotowaniem wniosku o pomoc wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. analizy efektu zachęty),
 • wsparciem na etapie podpisania umowy o dofinansowanie w ramach Programu,
 • rozliczeniem uzyskanego wsparcia.

W związku z tym, że wsparcie w ramach Programu może być łączone ze zwolnieniem z CIT/PIT w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości, pomagamy również w koordynacji całego procesu uzyskania pomocy publicznej ze wszystkich dostępnych źródeł.