Ceny transferowe

Kompleksowo pomagamy naszym klientom w zakresie szeroko rozumianych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących cen transferowych. Zakres naszego wsparcia może obejmować w szczególności:

  • weryfikację obowiązków i sporządzania lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych,
  • przygotowywanie i weryfikację analiz porównawczych/ analiz zgodności,
  • wdrażanie polityk cen transferowych i ocenę ich zgodności z przepisami krajowymi oraz Wytycznymi OECD,
  • pomoc w raportowaniu w obszarze cen transferowych (formularze CIT-TP, PIT-TP, TP-R, oświadczenia, raportowanie CbC),
  • wsparcie w zakresie planowania nowych transakcji powiązanych/ zmianę dotychczasowych warunków realizacji transakcji,
  • pomoc w zgromadzeniu i walidacja dowodów świadczących o wykonaniu usług o charakterze niematerialnym,
  • przeglądy podatkowe / due dilligence obejmujące także obszar cen transferowych,
  • weryfikację czy dana reorganizacja stanowi restrukturyzację biznesową na gruncie przepisów o cenach transferowych.