Doradztwo bieżące

W ramach bieżącego doradztwa podatkowego przygotowujemy komentarze i analizy dotyczące obecnej i planowanej działalności Klientów, zawieranych umów, regulaminów itp.  Dbamy o to, aby nasze rekomendacje miały charakter praktyczny i uwzględniały biznesowe oczekiwania naszych Klientów. W ramach naszego doradztwa wykorzystujemy nasze doświadczenie zdobyte w ramach współpracy z podmiotami z różnych branż, tak by nasze usługi uwzględniały specyfikę danej działalności. 

Proponujemy elastyczny model współpracy, w tym w szczególności umowy o stałe doradztwo. Przykładowe obszary naszego wsparcia obejmują:

  • Podatki dochodowe
  • VAT
  • PCC
  • Podatek akcyzowy

 Przykładowe referencje.