Bezpieczeństwo podatkowe

Bardzo istotne miejsce w naszej ofercie zajmują projekty, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego naszych Klientów. 

W tym zakresie obok tradycyjnych przeglądów podatkowych, których celem jest weryfikacja poprawności rozliczeń podatkowych proponujemy rozwiązania minimalizujące ryzyka podatkowe ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień VAT

  • procedury mające na celu ograniczenie ryzyka kwestionowania odliczenia podatku naliczonego,  w tym m.in. weryfikacja wiarygodności dostawców od strony faktycznej (tj. faktycznie prowadzonej działalności) i formalnej (spełnienie obowiązków formalnych dotyczących przykładowo rejestracji VAT); zasady gromadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej kontrahentów i osób działających w ich imieniu
  • procedury mające na celu ograniczenia ryzyka kwestionowania stawki 0% w transakcjach międzynarodowych (WDT, eksport) uwzględniające specyfikę uczestniczenia w tzw. transakcjach łańcuchowych; zasady gromadzenia i przechowywania dokumentacji pozwalającej na bezpieczne stosowanie stawki 0%.