Czas na dotacje czyli na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy w 2023 r.?

19 stycznia 2023 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Część programów przypominała będzie działania, które cieszyły się popularnością
w poprzedniej perspektywie finansowej (np. Kredyt na innowacje technologiczne), a część będzie stanowiła nowość dla przedsiębiorców (np. Ścieżka SMART czy Kredyt ekologiczny).

Czytaj więcej

Polska Spółka Holdingowa - zmiana zasad od 2023 r.

Przepisy o Polskiej Spółce Holdingowej wprowadzone w tzw. Polskim Ładzie funkcjonują od 1 stycznia 2022 r. Kluczową korzyścią PSH jest zwolnienie z opodatkowania przychodów z tytułu zbycia udziałów lub akcji spółek, które do tej pory zarezerwowane było wyłącznie dla specyficznych kategorii podmiotów (np. fundusze inwestycyjne lub alternatywne spółki inwestycyjne). Pomimo relatywnie krótkiego okresu funkcjonowania przepisów, wymagają one poprawy, co dobitnie potwierdza podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o CIT – tzw. Polski Ład 3.0.

Czytaj więcej

Objaśnienia podatkowe MF w zakresie grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało „Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT” z 11 października 2022 r.

Dokument skupia się na zagadnieniach związanych z warunkami utworzenia grupy VAT, zasadami rozliczania w trakcie jej funkcjonowania, a także na kwestiach związanych z zakończeniem działalności przez grupę. Poruszono w nim również temat praw i obowiązków związanych z okresami przejściowymi.

Czytaj więcej

Skutki podatkowe konkursów firmowych

W wielu firmach organizowane są – okazjonalnie lub systematycznie – konkursy, w których przewidziane są nagrody pieniężne lub rzeczowe. Ich celem, bezpośrednio lub pośrednio, jest zwiększanie sprzedaży, ale również motywowanie zatrudnionych osób do efektywniejszego wykonywania swojej pracy. Przekazywanie wspomnianych wygranych wywołuje skutki na gruncie podatków dochodowych, jednakże różnią się one ze względu na powiązania, które występują pomiędzy firmą-organizatorem a daną grupą beneficjentów konkursu.

Czytaj więcej

ROBOGRANT DOTACJA NA ROZWÓJ POLSKIEJ BRANŻY MEBLARSKIEJ

11 października b.r. PARP ogłosił nabór wniosków w pilotażowym konkursie „Robogrant - pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej", na który przeznaczył budżet na poziomie 29 mln zł. Wnioski będzie można składać od 8 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r.

Czytaj więcej

Problematyczne rozliczanie ulgi CSR

Organizacje realizujące politykę CSR mogą liczyć na poprawę wizerunku, a od początku 2022 roku także na możliwość skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu ponoszonych wydatków na wspieranie sportu, kultury i szkolnictwa.

Czytaj więcej