Ulgi podatkowe

Sądy kwestionują 8,5% ryczałt dla informatyków

Autorzy tekstu: Filip Jeżewski

9 marca 2022 r. pisaliśmy o niepewnościach związanych z 8,5% stawką ryczałtu dla branży IT (link do artykułu: https://taxlab.pl/aktualnosci/niepewnosc-w-zakresie-85-stawki-ryczaltu-dla-branzy-it).

Od opublikowania przez nas artykułu pojawiły się już pierwsze wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w tej sprawie. Niestety są one niekorzystne dla podatników.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 5 kwietnia 2023 r. (sygn. I SA/Łd 72/23), stwierdził, że usługi związane z system SAP zaklasyfikowane pod kodem PKWiU 62.01.12.0 są związane z oprogramowaniem i właściwą stawką zryczałtowanego podatku dochodowego jest stawka 12%.

Podobne podejście znajdziemy w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2023 r. (sygn.  I SA/Wr 178/23). W swoim uzasadnieniu WSA przyjął niekorzystną rozszerzającą wykładnię dotyczącą brzmienia przepisów. Zdaniem sądu, pojęcia ‘usługi związane z oprogramowaniem’ nie należy rozumieć wąsko jako usługi związane wyłącznie z pisaniem kodu źródłowego (programowaniem), ale szeroko jako usługi w jakikolwiek sposób związane z oprogramowaniem.

Należy zauważyć, że ustawodawca w ustawie o ryczałcie wskazał, że 12% stawką podatku są opodatkowane usługi wyłącznie usługi związane z oprogramowaniem zaklasyfikowane pod kodem PKWiU ex 62.01.1.

W grupowaniu 62.01.1. są wyłącznie dwa kody:

  • 62.01.11.0 - usługi związane z projektowaniem i rozwojem oprogramowania), które z samej nazwy wskazują, że są związane z oprogramowaniem;
  • 62.01.12.0 - usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych – na podstawie, którego podatnicy korzystali z ryczałtu 8,5%.

Podsumowując, zgodnie z obecną linią interpretacyjną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz pierwszymi wyrokami sądów administracyjnych, stosowanie przez podatników - świadczących usługi zaklasyfikowane pod kodem PKWiU 62.01.1 - stawki 8,5% ryczałtu jest bardzo ryzykowne.

Nasze usługi

Porozmawiajmy o
ulgach i dotacjach.

Kontakt