Dotacje

Potrzebujesz efektywniejszej energii? Sięgnij po dotację dla swojej firmy!

Autorzy tekstu: Agata Górecka

Bank Gospodarstwa Krajowego przyzna aż 660 mln PLN firmom, które planują inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej poprzez modernizację posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia).

Ogłoszono długo wyczekiwany nabór w ramach Kredytu Ekologicznego, działania które pomoże sfinansować realne potrzeby przedsiębiorców, związane z redukcją konsumowanej energii elektrycznej.


Jakie kluczowe warunki muszą być spełnione?

 • Efektem projektu musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia.
 • Zakres i zasadność przeprowadzenia inwestycji musi wynikać z rekomendacji znajdujących się w audycie (wydatki zaplanowane w ramach  projektu muszą być związane z inwestycją opisaną w dokumencie audytu).


Na co w praktyce można uzyskać wsparcie? 

W zależności od wyników audytu, projekt może zakładać:

 • termomodernizacja budynków,
 • zmianę źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, w tym zakup i montaż instalacji OZE, wytwarzających energię wyłącznie na potrzeby własne firmy w wymiarze, który odpowiada zapotrzebowaniu procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa,
 • wymianę urządzeń na bardziej efektywne energetycznie lub zakup instalacji, związanych z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego zakładu.

Możliwe jest finansowanie m.in.

 • nabycia środków trwałych,
 • nabycia robót i materiałów budowlanych,
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
 • rat z tytułu umowy leasingu.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Aplikować mogą firmy:

 • zatrudniające nie więcej niż 3 000 osób (firmy należące do sektora MŚP, small mid-caps - czyli małe spółki o średniej kapitalizacji, oraz mid-caps - spółki o średniej kapitalizacji) oraz
 • dysponujące promesą kredytową na realizację projektu, wystawioną przez bank komercyjny, na kwotę co najmniej wartości dofinansowania.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Wsparcie ma formę tzw. premii ekologicznej - bezzwrotnego dofinansowania stanowiącego spłatę części kredytu, zaciągniętego w banku komercyjnym, przeznaczonego na realizację inwestycji.

Uzyskana premia wyniesie od 25% do 80% kosztów projektu (w zależności od wielkości firmy, lokalizacji projektu oraz rodzaju podejmowanego przedsięwzięcia).

Przykładowo, na finansowanie w wysokości 80% kosztów, mogą liczyć projekty zakładające termomodernizację przewidującą zwiększenie efektywności energetycznej budynku o min. 40% w porównaniu z sytuacją sprzed inwestycji, realizowane przez małe i mikro przedsiębiorstwa, na tzw. „obszarze a”.

Dlaczego warto rozpocząć przygotowanie do aplikowania już dziś?

Nabór trwać będzie od 25.04.2024 r. do 25.07.2024 r.

Należy jednak pamiętać, iż w odróżnieniu od innych konkursów, Kredyt Ekologiczny wymaga od firmy uzyskania dokumentów, warunkujących złożenie dokumentacji do BGK w ramach ogłoszonego naboru, w tym:

 • sporządzenia dokumentu audytu, zgodnego z  „Przewodnikiem w zakresie przygotowania dokumentu audytu dla Działania 3.01 FENG Kredyt ekologiczny” opublikowanego dla konkursu, oraz
 • otrzymania promesy kredytu, co musi zostać poprzedzone złożeniem wniosku do banku komercyjnego oraz przeprowadzeniem przez bank analizy przedłożonej dokumentacji.

W praktyce wiemy, iż uzyskanie ww. dokumentów bywa czasochłonne, stąd warto już dziś rozpocząć przygotowania do aplikowania.

Chętnie wesprzemy Państwa w całym procesie, aby droga po lepszą energię dla przedsiębiorstwa była łatwiejsza i efektywniejsza.

Nasze usługi

Porozmawiajmy o
ulgach i dotacjach.

Kontakt