Dotacje

Dopracuj i skomercjalizuj swój przełomowy pomysł wykorzystując środki prosto z Brukseli!

Autorzy tekstu: Agata Górecka

Jeśli:

 • rozwijasz pomysł o wysokim potencjale innowacyjnym oraz szerokim oddźwięku społecznym czy środowiskowym; oraz
 • przeprowadzona została jego weryfikacja w laboratorium lub warunkach zbliżonych do rzeczywistych; oraz
 • planujesz jego komercjalizację na rynku europejskim lub światowym; oraz
 • należysz do sektora MSP;

warto zainteresować się atrakcyjnym instrumentem Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC Accelerator), oferującym wsparcie przełomowych rozwiązań, znajdujących się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie pomysłu. 

Ustrukturyzowany proces aplikacji, efektywna forma prezentacji swojego pomysłu, wsparcie ekspertów na etapie przygotowania wniosku, szybki proces oceny (ok. 5 miesięcy, podczas gdy w krajowym SMART dla MŚP to ok. 12 miesięcy) – to jedne z wielu korzyści, które czynią instrument ciekawą alternatywą dla funduszy unijnych oferowanych na poziomie krajowym (w tym najbardziej popularnej ścieżki SMART). Co więcej, na przygotowanie wniosku do EIC Accelerator można uzyskać wsparcie do 107 tys. PLN w ramach programu „Granty na eurogranty”, który startuje 18 kwietnia 2024 r. 

Na jakie dofinansowanie można liczyć w EIC Accelarator?

W ramach instrumentu dostępne jest wsparcie w postaci:

 1. grantu do 2,5 mln EUR – 70% kosztów kwalifikowalnych (finansowanie prac zmierzających do dopracowania rozwiązania – TRL* 5/6 do TRL 8)

 i/lub

 1. komponentu inwestycyjnego – finansowanie kapitałowe w wysokości od 0,5 do 15 mln EUR (komercjalizacja i skalowanie rozwiązania)

Instrument oferuje atrakcyjny mechanizm rozliczania, oparty o system ryczałtowy (lump sum), co w praktyce oznacza konieczność dokładnego oszacowania wszystkich przewidywanych w projekcie kosztów na etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie. Zaś po jego zatwierdzeniu nie ma potrzeby gromadzenia dokumentów finansowych dla wydatków poniesionych w projekcie. Należy jednak dokumentować przebieg projektu - wymagana dokumentacja dotyczy merytorycznej strony realizacji projektu (np. dokumentacja techniczna, tzw. deliverables, publikacje itp.).


Jak wygląda proces aplikowania o środki?

ETAP 1 - Zainteresuj oceniających swoim pomysłem „w pigułce” (tzw. ,short proposal’)

Koniecznie jest złożenie krótkiego wniosku obejmującego:

 • formularz prezentując kluczowe aspekty projektu (max. 12 stron)
 • prezentację pomysłu – tzw. ‘pitch deck’ (10 slajdów)
 • video (3 min)

w ramach których należy przekonać oceniających min. o posiadaniu świetnego pomysłu z wysokim potencjałem innowacyjności w tym możliwością zmiany lub wykreowania nowego rynku, potencjału wzrostowego z punktu widzenia rynku, wykwalikowanego zespołu czy logicznego modelu biznesowego.

Wsparcie udzielane jest w ramach ścieżki:

 • Accelerator Open - dla której nie ma narzuconych obszarów tematycznych,
 • Accelerator Challenge - dedykowanej rozwiązaniom w obszarze wskazanych, strategicznych technologii.

Nabór wniosków do pierwszego etapu jest ciągły. Po ok. 6 tygodniach i wstępnym zainteresowaniu oceniających, firma dostaje zielone światło (tzw. ocenę ‘GO’), umożliwiające złożenie szerszej aplikacji w ramach kolejnego etapu. Podczas przygotowania „długiego” wniosku można skorzystać z usług dedykowanego Business Coacha, który skonsultuje wniosek i pomysł.

ETAP 2 - Złóż długi wniosek (tzw. ‘full application’) przed jednym z wyznaczonych terminów (tzw. ‘cut-off dates’). W 2024 r. obowiązuje jeszcze jeden nabór – do 3 października 2024 r.
Po ok. 6 tygodniach Komisja Europejska zaprasza wybrane firmy do finalnego etapu.

ETAP 3 - Zaprezentuj projekt w Brukseli. Ostatnim etapem jest panel z jury, składającym się z 5-6 ekspertów (prezentacja projektu oraz sesja pytań i odpowiedzi). Panel odbywa się w Brukseli albo online.


Dlaczego warto rozpocząć przygotowanie do aplikowania już dziś?

Pomimo, iż nabór „short proposal” jest ciągły, warto złożyć wniosek na tyle wcześnie, aby możliwe było potencjalne przedłożenie ‘full aplication’ w ramach naboru zamykającego się 3 października 2024 r. 

Warto również mieć świadomość, iż tylko dogłębnie przemyślane projekty, zaprezentowane w przejrzysty sposób, uwiarygadniający wielopłaszczyznowy sukces rynkowy produktu i skuteczność przyjętej koncepcji biznesowej, mogą realnie liczyć na zainteresowanie oceniających.


Chętnie przybliżymy Państwu szczegóły instrumentu oraz wesprzemy w całym procesie aplikowania o środki.

Nasze usługi

Porozmawiajmy o
ulgach i dotacjach.

Kontakt